Uchwała nr RGK.0007.59.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 sierpnia 2020w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.6.2020 przeciwko likwidacji gminnej orkiestry dętej działającej przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach. Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.  713) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.59.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 sierpnia 2020


w sprawie rozpatrzenia petycji Nr BRG.1520.6.2020 przeciwko likwidacji gminnej orkiestry dętej działającej przy Szkole Podstawowej w Białych Błotach.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.  713) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.59.2020 (520kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (18 sierpnia 2020, 12:58:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 266