Uchwała nr RGK.0007.60.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 września 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz.713 ) oraz art. 211, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.60.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 15 września 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020 r. poz.713 ) oraz art. 211, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. ), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.60.2020 (2405kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (21 września 2020, 09:30:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 139