Uchwała nr RGK.0007.61.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 15 września 2020w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmian.) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.61.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 15 września 2020


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2020-2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmian.) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.61.2020 (4768kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (21 września 2020, 09:39:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103