Uchwała nr III/14/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 12 grudnia 2006w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,) w związku z art. 10 ust. 1 i art.12. ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/14/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 12 grudnia 2006


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,) w związku z art. 10 ust. 1 i art.12. ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,) uchwala się, co następuje:


 Uchwała  Nr III/14/2006

Rady Gminy  Białe Błota

z dnia 12 grudnia 2006 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr  214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337,) w związku z  art. 10 ust. 1 i art.12. ust. 4  ustawy z dnia 12  stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844,) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od jednego środka transportowego:     

 

 

 

 

 

 

1)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu :

 

a)  od             3,5 ton  do   5,5 ton włącznie

360,00 zł

b)  powyżej   5,5 ton  do   9 ton  włącznie

560,00 zł

c)  powyżej    9   ton, a poniżej 12 ton

670,00 zł

2)  od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej :

 

 a)   o liczbie osi  - 2                                             

 

- równa lub wyższa niż 12 ton ,a mniejsza niż 13 ton

410,00 zł

- równa lub wyższa niż 13 ton ,a mniejsza niż 14 ton

460,00 zł

- równa lub wyższa niż 14 ton, a mniejsza niż 15 ton

510,00 zł

- równa lub wyższa niż 15 ton

670,00 zł

b)   o liczbie osi  - 3

 

- równa lub wyższa niż 12 ton, a mniejsza niż 17 ton

510,00 zł

- równa lub wyższa niż 17 ton, a mniejsza niż 19 ton

620,00 zł

- równa lub wyższa niż 19 ton, a mniejsza niż 21 ton

720,00 zł

- równa lub wyższa niż 21 ton, a mniejsza niż 23 tony

920,00 zł

- równa lub wyższa niż 23 tony, a mniejsza niż 25 ton

1 130,00 zł

- równa lub wyższa niż 25 ton

1 230,00 zł

c)  o liczbie osi 4 i więcej

 

- równa lub wyższa niż 12 ton, a mniejsza niż 25 ton

820,00 zł

- równa lub wyższa niż 25 ton, a mniejsza niż 27 ton

870,00 zł

- równa lub wyższa niż 27 ton, a mniejsza niż 29 ton

1 230,00 zł

- równa lub wyższa niż 29 ton, a mniejsza niż 31 ton

1 850,00 zł

- równa lub wyższa niż 31 ton

1 850,00 zł

3)  od samochodów ciężarowych z innym zawieszeniem osi jezdnych niż wymienione w pkt 2  o dopuszczalnej masie całkowitej :

 

a)      o liczbie osi  -  2

 

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 13 ton

510,00 zł

- równej lub wyższej niż 13 ton, a mniejszej niż 14 ton

510,00 zł

- równej lub wyższej niż 14 ton a mniejszej niż 15 ton

670,00 zł

- równej lub wyższej niż 15 ton

1 440,00 zł

b)   o liczbie osi   -  3

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 17 ton

620,00 zł

- równej lub wyższej nią 17 ton a mniejszej niż 19 ton

720,00 zł

- równej lub wyższej nią 19 ton a mniejszej niż 21 ton

920,00 zł

- równej lub wyższej nią 21 ton a mniejszej niż 23 tony

1 130,00 zł

- równej lub wyższej niż 23 tony a mniejszej niż 25 ton

1 740,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton

1 790,00 zł

c)   o liczbie osi   - 4

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 25 ton

820,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 27 ton

1 230,00 zł

- równej lub wyższej niż 27 ton a mniejszej niż 29 ton

2 050,00 zł

- równej lub wyższej niż 29 ton a mniejszej niż 31 ton

2 505,00 zł

- równej lub wyższej niż 31 ton

2 505,00 zł

4)  od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania włącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 

-  od  3,5 tony , a poniżej   12 ton

390,00 zł

5)  od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

 

a)      o liczbie osi  - 2

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton

510,00 zł

- równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton

620,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton

720,00 zł

- równej lub wyższej niż 31 ton

1 540,00 zł

b)      o liczbie osi  - 3

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton włącznie

1 440,00 zł

- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton

1 540,00 zł

- równej lub wyższej niż 40 ton

1 850,00 zł

6)  od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania  łącznie z  naczepą lub przyczepą z innym systemem  zawieszenia osi jezdnych niż wymienione w pkt 5, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 

a)      o liczbie  osi  - 2

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton

410,00 zł

- równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton

620,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton a mniejszej niż 31 ton

1 230,00 zł

- równej lub wyższej niż 31 ton

1 953,00 zł

b)      o liczbie osi  - 3

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton włącznie

1 900,00 zł

-wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton

1 930,00 zł

- równej lub wyższej niż 40 ton

2 527,00 zł

7)  od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

 

-  od  7 ton i poniżej  12 ton

260,00 zł

8)  od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego  o dopuszczalnej masie całkowitej liczonej łącznie z pojazdem silnikowym:

 

a)  o liczbie osi   - 1

 

- równej lub wyższej nią 12 ton a mniejszej nią 18 ton

260,00 zł

- równej lun wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton

360,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton

410,00 zł

b)  o liczbie osi  - 2

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton

410,00 zł

- równej lub wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony

720,00 zł

- równej lub wyższej niż 33 tony do 36 ton włącznie

920,00 zł

- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton

970,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton

1 280,00 zł

c)  o liczbie osi  - 3

 

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

820,00 zł

- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton

870,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton

1 030,00 zł

9)  od przyczep lub naczep z innym zawieszeniem osi jezdnych niż wymienione w pkt 8, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego o dopuszczalnej masie całkowitej liczonej łącznie z pojazdem silnikowym:

 

a)  o liczbie osi  - 1

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton

210,00 zł

- równej lub wyższej niż 18 ton a mniejszej niż 25 ton

410,00 zł

- równej lub wyższej niż 25 ton

620,00 zł

b)  o liczbie osi  - 2

 

- równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 28 ton

410,00 zł

- równej lun wyższej niż 28 ton a mniejszej niż 33 tony

970,00 zł

- równej lub wyższej niż  33 tony do 36 ton włącznie

1 440,00 zł

- wyższej nić 36 ton a mniejszej niż 38 ton

1 490,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton

1 790,00 zł

c)   o liczbie osi  - 3

 

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

1 030,00 zł

- wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 38 ton

1 130,00 zł

- równej lub wyższej niż 38 ton

1 380,00 zł

10)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia :

 

- do 15 miejsc

410,00 zł

- powyżej 15 miejsc do 30 miejsc

820,00 zł

- powyżej 30 miejsc

1 640,00 zł

    § 2. Zwalnia się od podatku  od środków transportowych  środki transportowe

           stanowiące  własność Gminy Białe Błota i wykorzystywane wyłącznie dla

           potrzeb jej jednostek budżetowych z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów,

           o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

           wymienionej w podstawie prawnej uchwały.

     § 3. Traci moc uchwała  XXXIV/426/2005 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia

           2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków

           transportowych.

    § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

           Kujawsko –Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

    

                                                       Marek Sampławski

 

 

 

____________________________________

1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

 

 

 

 

 

 

      UZASADNIENIE

 

Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 884 ze zm.) Minister Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej - Monitor Polski z 2006 r. Nr 75, poz. 758 ogłosił górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych (art. 10) z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych.

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych 3 kwartałów 2006 roku w stosunku do pierwszych 3 kwartałów 2005 r. wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. opublikowanego w Monitorze Polskim  Nr 72, poz. 724, wyniósł 0,9 %.

Obwieszczeniem z dnia 10 października 2006 r. opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 72, poz. 721 Minister Finansów ogłosił obowiązujące w 2007 r. stawki minimalne od środków transportowych określone w załącznikach 1 – 3 cytowanej wyżej ustawy jako załączniki nr 1-3 do powyższego obwieszczenia.

Zgodnie z zapisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku gdzie górna stawka podatku jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej określonej przez Ministra Finansów górnej stawki nie uwzględnia się.

Rada Gminy zgodnie z dyspozycją ustawy przywołanej w podstawie prawnej może ustalić wysokość stawek w podatku od środków transportowych, ż tym ,że roczna stawka podatku od jednego środka nie może przekroczyć górnych stawek kwotowych obwieszczonych na dany rok przez Ministra Finansów. Powyższe stawki stanowią podstawę do ustalenia dochodów własnych Gminy.

 

 

                                                                                                                                                                          

 

Przewodniczący Rady Gminy

    

                                                       Marek Sampławski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2006, 07:59:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2278