Uchwała nr RGK.0007.63.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 października 2020w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Białe Błota, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.713) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.63.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 października 2020


w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Białe Błota, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.713) oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.63.2020 (260kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (8 października 2020, 10:10:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 48