Uchwała nr RGK.0007.70.2020Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 października 2020w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.6.2020 na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Łochowie. Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.70.2020
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 października 2020


w sprawie rozpatrzenia skargi Nr BRG.1510.6.2020 na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Łochowie.

Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr RGK. 0007.70.2020 (207kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Anna Cabańska (8 października 2020, 10:35:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54