Uchwała nr IV/19/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2006w sprawie powołania Sekretarza Gminy Białe BłotaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje

Uchwała nr IV/19/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie powołania Sekretarza Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje


UCHWAŁA  NR  IV /19 /2006

Rady Gminy Białe Błota

z dnia  28  grudnia 2006 roku


 
 
 
w sprawie powołania Sekretarza Gminy Białe Błota
 
 
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami: z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Białe Błota powołać z dniem 2 stycznia 2007 r.     
       na stanowisko Sekretarza Gminy Białe Błota Panią Annę Rywak.
 
 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
      
Marek Sampławski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (2 stycznia 2007, 09:18:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2319