Uchwała nr IV /22/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2006zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 13, ust. 1, art. 14, ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV /22/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2006


zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 13, ust. 1, art. 14, ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708) uchwala się, co następuje:


UCHWAŁA NR IV / 22 /2006

Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2006 r.


 
zmieniająca uchwałę w sprawie  oddania  w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. 
 
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 13, ust. 1, art. 14, ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/385/2005 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2005  roku w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej i w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Białe Błota w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej,
§ 1 otrzymuje brzmienie „ § 1.Wyrazić zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej Skarbowi Państwa  - Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, tj. działki nr 154/33 o powierzchni 0,2298 ha położonej w Białych Błotach, stanowiącej własność Gminy Białe Błota i oznaczonej 
w  załączniku nr 1  do niniejszej uchwały z przeznaczeniem pod budowę komisariatu policji w Białych Błotach, bez pobrania pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego tej nieruchomości.”
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Sampławski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (2 stycznia 2007, 09:23:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2397