Uchwała nr IV/23 /2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2006w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Białe Błota. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nrl53, poz.l271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nrl16, poz.1203 z 2005r. Nr 172 poz.l441, Nr 175 poz. 1457,z 2006 r. Nr 17 poz. 128, oraz art.24 ust. 9 a ustawy z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U z 2006 r. Nr 123 poz.858 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/23 /2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nrl53, poz.l271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nrl16, poz.1203 z 2005r. Nr 172 poz.l441, Nr 175 poz. 1457,z 2006 r. Nr 17 poz. 128, oraz art.24 ust. 9 a ustawy z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U z 2006 r. Nr 123 poz.858 ) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr IV / 23  / 2006
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 28 grudnia 2006 r.


 
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Białe Błota.
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08.03 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nrl53, poz.l271, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nrl16, poz.1203 z 2005r. Nr 172 poz.l441, Nr 175 poz. 1457,z 2006 r. Nr 17 poz. 128,  oraz art.24 ust. 9 a ustawy z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  ( Dz. U z 2006 r. Nr 123 poz.858 )  uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach przedłużyć czas obowiązywania dotychczasowych  taryf, zatwierdzonych uchwałą Rady Gminy Białe Błota Nr XXXV/432/2005 z dnia 29 grudnia 2005r.w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze Gminy Białe Błota na okres  od 19 stycznia 2007 r.  do 31 grudnia 2007 r.
 
 
 
 
§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
Marek  Sampławski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (2 stycznia 2007, 09:27:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2649