Uchwała nr III/17/2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 12 grudnia 2006zmieniająca uchwałę w sprawie komisji stałych Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 12 ust. 6 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. z 2004, Nr 109, poz. 1854 ze zmianami: Dz. Urz. z 2005 r. Nr 48, poz. 968) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/17/2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 12 grudnia 2006


zmieniająca uchwałę w sprawie komisji stałych Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 12 ust. 6 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. z 2004, Nr 109, poz. 1854 ze zmianami: Dz. Urz. z 2005 r. Nr 48, poz. 968) uchwala się, co następuje:


UCHWAŁA Nr III /   17  / 2006
Rady Gminy Białe Błota

z dnia  12  grudnia 2006 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie komisji stałych Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych


Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806,
z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz § 12 ust. 6 Statutu Gminy Białe Błota (Dz. Urz. z 2004, Nr 109, poz. 1854 ze zmianami: Dz. Urz. z 2005 r. Nr 48, poz. 968) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr II/ 7 / 2006 w sprawie komisji stałych Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych z dnia 5 grudnia 2006 roku, w  § 2 pkt 3 dodaje się punkt  i) w brzmieniu „członek Bartosz Lau”.


§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Sampławski

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (2 stycznia 2007, 11:15:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3067