Uchwała nr IV/18/2006Rada Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2006w sprawie odwołania sekretarza Gminy Białe Błota Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IV/18/2006
Rada Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie odwołania sekretarza Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr IV / 18 / 2006
Rada Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2006 r.
 
w sprawie odwołania sekretarza Gminy Białe Błota
 
 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Odwołać ze stanowiska sekretarza Gminy Białe Błota Panią Mariolę Wybrańską.
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 stycznia 2007, 14:16:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2118