Uchwała nr IV / 24 / 2006Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. Na podstawie art. 191 , ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218 ), uchwala się , co następuje :

Uchwała nr IV / 24 / 2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

Na podstawie art. 191 , ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218 ), uchwala się , co następuje :


Uchwała Nr IV / 24 / 2006
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2006 r.


 
         w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.
 
         Na podstawie art. 191 , ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218 ), uchwala się , co następuje :
 
§ 1. Ustala się wykaz wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 , stanowiący załącznik do niniejszej uchwały .
 
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1 w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej i określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku według treści załącznika do niniejszej uchwały .
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (9 stycznia 2007, 14:17:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2358