Uchwała nr XXXV/435/2005 RADY GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 29 grudnia 2005w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo przy ulicy Szosa Nakielska 10.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9, lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457), oraz art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 ze zm: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141,poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r., Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3 , poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/435/2005
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo przy ulicy Szosa Nakielska 10.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9, lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457), oraz art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 ze zm: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141,poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r., Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3 , poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420), uchwala się, co następuje:


                                       UCHWAŁA NR  XXXV/ 435 /2005                    

                                         RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
                                          z dnia 29 grudnia 2005 r.
 
 
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały o likwidacji filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo przy ulicy Szosa Nakielska 10.
 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9, lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr  80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z  2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457), oraz art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 ze zm: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141,poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r., Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3 , poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420), uchwala się, co następuje:
 
 
 
§ 1. Przyjąć i zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie likwidacji filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo, przy ul. Szosa Nakielska 10, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1 podlega zaopiniowaniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, właściwe organy powiatu, oraz odpowiednie, reprezentatywne organizacje związkowe.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                                                                                                                       Bronisław Balcerowski
 
 
 
 
 
                                                                     Załącznik nr 1 uchwały 

                                                                         NR XXXV/435 /2005   

                                                                       Rady Gminy Białe Błota   

                                                                         z dnia 29 grudnia 2005


                                          UCHWAŁA NR  ....../......./.........        

                                               RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
                                                 z dnia ...................  r.
 
 
w sprawie likwidacji filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo przy ulicy Szosa Nakielska 10.
 
 
Na podstawie art. 36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej( Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 ze zm.: Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141,poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz.756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r., Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3 , poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz.45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz.1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420), oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr  80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z  2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457) , uchwala się, co następuje:
 
 
 
§ 1. 1. Dokonać likwidacji filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo, przy ul. Szosa Nakielska 10.
2. Ustalić termin rozpoczęcia likwidacji na pierwszy dzień miesiąca następującego po wejściu w życie niniejszej uchwały.
3. Ustalić termin zakończenia likwidacji na pierwszy dzień miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia likwidacji. Termin ten jest terminem zakończenia działalności filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo.
 
§ 2.Osobom korzystającym z dotychczasowych świadczeń zdrowotnych likwidowanej filii zostanie zapewnione nieprzerwane udzielanie tych świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości przez Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarza Rodzinnego w Łochowie, przy ul. Szosa Nakielska 10.
 
 
§ 3.Majątek ruchomy znajdujący się w filii Gminnej Przychodni w Białych Błotach mieszczącej się w miejscowości Łochowo, ul. Szosa Nakielska 10 pozostanie w gestii Gminnej Przychodni w Białych Błotach, przy ul. Baryckiej 38.
 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
 
                                                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                                                                                                                                          Bronisław Balcerowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (27 marca 2007, 12:29:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2435