Uchwała nr XXXV/437/2005RADA GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 29 grudnia 2005w sprawie wydawania dwumiesięcznika samorządu gminy Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 2 - ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/437/2005
RADA GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 29 grudnia 2005


w sprawie wydawania dwumiesięcznika samorządu gminy

Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 2 - ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) uchwala się, co następuje:


 
 
 
                                    U C H W A Ł A    Nr XXXV/   437   / 2005
                                            RADA GMINY BIAŁE BŁOTA
                                           z dnia 29 grudnia 2005  roku
 
w sprawie wydawania dwumiesięcznika samorządu gminy
 
 
          Na podstawie art. 18, ust 2, pkt 2  -  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) uchwala się, co następuje:
 
§  1 Uznaje się za celowe wydawanie  dwumiesięcznika samorządu gminnego pod tytułem „Głos Białych Błot”.
 
 
§  2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
                                                                               Przewodniczący Rady Gminy
  
                                                                                   Bronisław Balcerowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (27 marca 2007, 12:57:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2089