Uchwała nr XV/155/2007Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2007w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r. Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) uchwala się , co następuje :

Uchwała nr XV/155/2007
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2007


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) uchwala się , co następuje :


uchwała (40kB) pdf
załącznik nr 1 (46kB) pdf
załacznik nr 2 (25kB) pdf
załącznik nr2 (34kB) pdf
załącznik nr 2a (34kB) pdf
załącznik nr 3 (25kB) pdf
załącznik nr3 (30kB) pdf
załącznik nr 4 (30kB) pdf
załącznik nr 5 (36kB) pdf
załącznik nr 6 (19kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (21 grudnia 2007, 14:34:40)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (4 stycznia 2008, 10:29:59)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1602