Uchwała nr XV/165/07 Rady Gminy Białe Błotaz dnia 19 grudnia 2007w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr ew.: 80/7, 104/101, 104/102, 104/103, 104/104, 104/105 oraz części działek nr ew.: 80/23, 98, 104/23, położonych w obrębie geodezyjnym Murowaniec, w Gminie Białe BłotaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127,poz.880) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/165/07
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 19 grudnia 2007


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr ew.: 80/7, 104/101, 104/102, 104/103, 104/104, 104/105 oraz części działek nr ew.: 80/23, 98, 104/23, położonych w obrębie geodezyjnym Murowaniec, w Gminie Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127,poz.880) uchwala się, co następuje:


uchwała (2194kB) pdf

mapa (373kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (24 grudnia 2007, 08:20:42)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (3 stycznia 2008, 08:26:36)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2302