Uchwała nr XXV/285/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2008w sprawie przyjęcia minimalnej wartości zadań dla danego sołectwa Gminy Białe Błota w 2009 rokuNa podstawie art. 18 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, Nr 214, poz. 1203 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/285/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 października 2008


w sprawie przyjęcia minimalnej wartości zadań dla danego sołectwa Gminy Białe Błota w 2009 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, Nr 214, poz. 1203 poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:


w sprawie przyjęcia minimalnej wartości zadań dla danego s….pdf (28kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 listopada 2008, 10:30:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1137