Uchwała nr XXV/286/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2008w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ściekówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku: Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; ze zmianami z 2007 r. Nr 11, poz. 15) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXV/286/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 października 2008


w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku: Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; ze zmianami z 2007 r. Nr 11, poz. 15) uchwala się, co następuje:


w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług zbior….pdf (28kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 listopada 2008, 10:38:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1233