Uchwała nr XXV/288/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2008w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Marian Seydak na działalność Wójta Gminy Białe BłotaNa podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) w związku z §66 ust.2 i 3 Statutu Gminy Białe Błota, uchwala, co następuje:

Uchwała nr XXV/288/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 października 2008


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Marian Seydak na działalność Wójta Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337) w związku z §66 ust.2 i 3 Statutu Gminy Białe Błota, uchwala, co następuje:


w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Bło….pdf (27kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 listopada 2008, 10:42:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1552