Uchwała nr XXV/289/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 października 2008w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Wójta Gminy Białe Błota Na podstawie art.18a ust.1 w zw. Z art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 , poz.984, Nr 153 , poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 ) oraz §95.1 Statutu Gminy Białe Błota, uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXV/289/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 października 2008


w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Wójta Gminy Białe Błota

Na podstawie art.18a ust.1 w zw. Z art. 18 ust.2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 , poz.984, Nr 153 , poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 , z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327 ) oraz §95.1 Statutu Gminy Białe Błota, uchwala się co następuje:


w sprawie zaleceń pokontrolnych dla Wójta Gminy Białe Błot….pdf (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (5 listopada 2008, 10:45:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1176