Uchwała nr XXVI/298/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 listopada 2008w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o. o. w Białych Błotach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/298/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o. o. w Białych Błotach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr180, poz. 1111) uchwala się, co następuje:


w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodoci….pdf (29kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2008, 15:06:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1999