Uchwała nr XXVI/301/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 listopada 2008uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wniesienia do spółki Zakładów Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Białych Błotach wkładów niepieniężnych (aportu)Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku: Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/301/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 listopada 2008


uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wniesienia do spółki Zakładów Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Białych Błotach wkładów niepieniężnych (aportu)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku: Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), uchwala się, co następuje:


uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wniesienia do spółki ….pdf (28kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2008, 15:09:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1696