Uchwała nr XXVI/302/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 listopada 2008w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku: Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; ze zmianami z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXVI/302/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002 roku, Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 roku: Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; ze zmianami z 2007 r. Nr 147, poz. 1033) uchwala się, co następuje:


w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopa….pdf (26kB) pdf

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr 1-2009.pdf (1227kB) pdf

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2008, 15:12:04)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (9 stycznia 2009, 08:46:16)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1084