Uchwała nr XXVI/300/2008Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 listopada 2008w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r. Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) uchwala się , co następuje :

Uchwała nr XXVI/300/2008
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 listopada 2008


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art.18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ) uchwala się , co następuje :


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.7z (34kB) plik

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 grudnia 2008, 15:22:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1096