Uchwała nr XIV/207/2003Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2003w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy Białe Błota i jej jednostek budżetowych.Na podstawie art.134 , ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851).

Uchwała nr XIV/207/2003
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2003


w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu gminy Białe Błota i jej jednostek budżetowych.

Na podstawie art.134 , ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851).


Rada Gminy
uchwala, co następuje :

§ 1

Do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Białe Błota i jej jednostek budżetowych wybiera się Bank Pocztowy S.A. Oddział w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 17.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Bronisław Balcerowski

metryczka


Opublikował: Filip Dobiszewski (29 lutego 2004, 19:33:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2475