Uchwała nr XLVI/504/2010Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 maja 2010w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146), art. 12 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. 2006 r. Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413; Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124) w związku z uchwałą nr XVIII/199/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota" uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XLVI/504/2010
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 maja 2010


w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz. U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146), art. 12 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Dz. U. z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Dz. U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087; Dz. U. 2006 r. Nr 45, poz. 319; Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880; Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1413; Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124) w związku z uchwałą nr XVIII/199/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota" uchwala się, co następuje:


w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota. (40kB) pdf

załącznik nr 1 (999kB) pdf

załącznik nr 2, rys. nr 1 : http://bialeblota.eu/2/SRODOWISKO_PRZYRODNICZE.pdf

załącznik nr 2, rys. nr 2 : http://bialeblota.eu/2/DZIEDZICTWO_KULTUROWE.pdf

załącznik nr 2, rys. nr 3 : http://bialeblota.eu/2/SYSTEM_KOMUNIKACJI.pdf

załącznik nr 2, rys. nr 4 : http://bialeblota.eu/2/INFRASTRUKTURA_TECHNICZNA.pdf

załącznik nr 2, rys. nr 5 : http://bialeblota.eu/2/ORGANIZACJA_PRZESTRZENI.pdf

załącznik nr 2, rys. nr 6 : http://bialeblota.eu/2/Plansza_Glowna.pdf

załacznik nr 3 (1020kB) pdf

 * zmieniona Uchwałą Nr RGK.0007.88.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 sierpnia 2013

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 czerwca 2010, 12:29:15)

Ostatnia zmiana: Natalia Zielińska (29 października 2013, 16:51:18)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5840