Uchwała nr RGK.0007.95.2013Rady Gminy Białe Błotaz dnia 31 października 2013w sprawie nadania Panu Łukaszowi Płotkowskiemu Honorowego Obywatelstwa Gminy Białe BłotaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j. t.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.95.2013
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2013


w sprawie nadania Panu Łukaszowi Płotkowskiemu Honorowego Obywatelstwa Gminy Białe Błota

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j. t.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Panu Łukaszowi Płotkowskiemu – nauczycielowi, wychowawcy, artyście w dowód uznania Jego zasług dla oświaty i kultury w gminie Białe Błota – Rada Gminy Białe Błota nadaje pośmiertnie Honorowe Obywatelstwo gminy Białe Błota. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uzasadnienie
Łukasz Płotkowski (18.10.1935 – 19.01.2013) nauczyciel rysunku, wychowawca, artysta grafik. Zasłużony dla gminy – mieszkaniec Białych Błot. Absolwent III Liceum im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy (1953), Zaocznego Studium Nauczycielskiego w Łodzi (1960), Wyższego Studium Zawodowego w zakresie wychowania plastycznego - dyplom nadany przez Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie (1977 ). Od 1957 roku był związany z gminą Białe Błota. Pracował jako nauczyciel rysunku i prac ręcznych, a następnie nauczyciel wychowania plastycznego w szkole podstawowej, jednocześnie angażował się w działalność społeczną. Działalność społeczna Łukasza Płotkowskiego dotyczyła: gminnej oświaty – był prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego w gminie Białe Błota, samorządu gminy – był członkiem Gminnej Rady Narodowej, przewodniczącym Komisji, Kultury i Zdrowia oraz w latach 1996 – 2002 członkiem kolegium redakcyjnego „Głos Białych Błot”. Z Jego inicjatywy powstał w latach (1976 – 1988) budynek szkoły podstawowej, który funkcjonuje do dziś jako Szkoła Podstawowa im Juliusza Verne’a w Białych Błotach. Do Związku Polskich Artystów Plastyków Łukasz Płotkowski został przyjęty w 1964 roku, działał w sekcji graficznej. Uprawiał grafikę artystyczną, wydawniczą, ex libris i rysunek. Pisał o plastyce i fotografii. Swoje prace prezentował w prestiżowych ekspozycjach m.in. na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Grafiki w Poznaniu (1965), IV Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki w Warszawie (1969) i Ogólnopolskim Konkursie Graficznym im. Józefa Gielniaka w Jeleniej Górze (1978). Za swoją działalność oświatową i artystyczną został odznaczony m. in. Złotym Krzyżem Zasługi (1975), odznaką „Zasłużony Działacz Kultury” (1981), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984). W 2004 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białych Błotach (z inicjatywy ówczesnego dyrektora Marleny Witkowskiej-Rypiny) zorganizował Łukaszowi Płotkowskiemu jubileuszową wystawę z okazji 40 – pracy twórczej. Była to największa jak dotąd ekspozycja prac Artysty zaprezentowana białobłockiej publiczności. Kolejna duża ekspozycja miała miejsce w 2010 roku w Muzeum Okręgowym im. Lena Wyczółkowskiego w Bydgoszczy z okazji jubileuszu 45-lecia pracy twórczej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Henryk Sykut

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Natalia Zielińska (6 listopada 2013, 14:38:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 930