Uchwała nr RGK.0007.148.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2014w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 )po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.148.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 )po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala się, co następuje:


Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 )po przeprowadzeniu głosowania tajnego uchwala się, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wybór radnej Marii Wolsztyńskiej na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Uzasadnienie
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego, bezwzględną większością głosów w obecności 15 radnych, Rada Gminy Białe Błota wybrała radną Marię Wolsztyńską na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (3 grudnia 2014, 08:58:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 798