Uchwała nr RGK.0007.149.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2014w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2014-2018.Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz § 77 uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota ( Dz. Urz. z 2008 r. Nr 67, poz. 1116 ze zm.: z 2009 r. Nr 133, poz. 2384, z 2011 r. Nr 129, poz. 1109 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.149.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota oraz ustalenia jej składu osobowego w kadencji 2014-2018.

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2, art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) oraz § 77 uchwały Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota ( Dz. Urz. z 2008 r. Nr 67, poz. 1116 ze zm.: z 2009 r. Nr 133, poz. 2384, z 2011 r. Nr 129, poz. 1109 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustala się, że w skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018 wchodzi 4 radnych.
§ 2. Przedmiot działania Komisji Rewizyjnej określa art 18a ustawy o samorządzie gminnym oraz rozdział 7 uchwały nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie Statutu Gminy Białe Błota, zmienionej uchwałą nr XXXIX/443/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota oraz uchwałą Nr RGK.0007.69.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
§ 3. W skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014-2018 powołuje się radnych w osobach:
1) Przewodniczący Wiesława Suszek
2) członek Krzysztof Kowalewski
3) członek Rafał Barsukiewicz
4) członek Anna Zawidzka
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały wypełnia wynikający z ustawy o samorządzie gminnym wymóg dotyczący powołania Komisji Rewizyjnej. Rada Gminy zgodnie z § 77 uchwały w sprawie Statutu Gminy Białe Błota powołuje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (3 grudnia 2014, 09:00:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 828