Uchwała nr RGK.0007.150.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2014w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2014-2018.Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.150.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2014-2018.

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. z 2013 r. poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. W kadencji 2014-2018 powołuje się Komisję Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota, która zajmuje się sprawami:
1) budżetu Gminy Białe Błota;
2) finansami publicznymi Gminy Białe Błota.
§ 2. W skład Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014 -2018 powołuje się radnych w osobach:
1) członek Rafał Barsukiewicz;
2) członek Maria Wolsztyńska;
3) członek Kazimierz Jadomski;
4) członek Bronisław Balcerowski;
5) członek Czesław Jabłoński.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały wypełnia wynikający z ustawy o samorządzie gminnym wymóg dotyczący powołania komisji stałych rady gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (3 grudnia 2014, 09:05:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 770