Uchwała nr RGK.0007.152.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 1 grudnia 2014w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2014-2018.Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.152.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 1 grudnia 2014


w sprawie powołania Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego w kadencji 2014-2018.

Na podstawie art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:


§ 1. W kadencji 2014-2018 powołuje się Komisję Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota, która zajmuje się sprawami:
1) gospodarki w Gminie Białe Błota;
2) bezpieczeństwa w Gminie Białe Błota;
3) rolnictwa w Gminie Białe Błota;
4) środowiska w Gminie Białe Błota.
§ 2. W skład Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska Rady Gminy Białe Błota w kadencji 2014 -2018 powołuje się radnych w osobach:
1) członek Zbigniew Moroz;
2) członek Alina Puppel;
3) członek Piotr Mądrzyński;
4) członek Sebastian Orlik;
5) członek Gabriela Żernicka;
6) członek Krzysztof Kowalewski.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały wypełnia wynikający z ustawy o samorządzie gminnym wymóg dotyczący powołania komisji stałych rady gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (3 grudnia 2014, 09:37:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 776