Uchwała nr RGK.0007.162.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 30 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zm., z 2013 r., poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 110 ust.1, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182, ze zm., z 2013 r., poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz.1004, poz. 1146, poz.1188), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.162.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, ze zm., z 2013 r., poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 110 ust.1, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182, ze zm., z 2013 r., poz. 509, poz. 1650, z 2014 r. poz. 567, poz. 598, poz.1004, poz. 1146, poz.1188), uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale numer RGK.0007.122.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach § 3 otrzymuje brzmienie:
  "§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.".
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Uchwała zmodyfikowana zostaje wyłącznie w zakresie zmiany terminu wprowadzenia w życie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach. W uchwale numer RGK.0007.122.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach w paragrafie 3 określono, iż uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Z uwagi na konieczność rzetelnego uzgodnienia sald dłużników alimentacyjnych wprowadzenie w życie uchwały w tym terminie nie jest możliwe. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Białych Błotach w zakresie określenia nowego terminu wprowadzenia statutu w życie tj. z dniem 1 kwietnia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek GrzywaczUchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (31 grudnia 2014, 12:45:49)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (27 kwietnia 2016, 14:34:59)
Zmieniono: akyualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 683