Uchwała nr RGK.0007.149.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2015w sprawie przyjęcia zmiany do Uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: „Plan Odnowy Miejscowości Łochowo na lata 2010-2017”. Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 1515) , uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.149.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie przyjęcia zmiany do Uchwały Nr V/31/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie programu gospodarczego pod nazwą: „Plan Odnowy Miejscowości Łochowo na lata 2010-2017”.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2015 r., poz. 1515) , uchwala się, co następuje:


plik do pobrania (33kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 stycznia 2016, 11:56:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 297