Uchwała nr RGK.0007.150.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2015w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.150.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), uchwala się co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowych stanowiących działki oznaczone ewidencyjnie nr 206/4 o pow. 0,2224 ha, 206/7 o pow. 0,0622 ha oraz 209/2 o pow. 0,1655 ha położonych w Lisim Ogonie, stanowiących własność osób fizycznych, określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.150.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015 r.
plik do pobrania (381kB) pdf

Uzasadnienie
Wymienione w uchwale działki stanowią części dróg niezbędne do obsługi komunikacyjnej przyległych terenów inwestyjnych tj. ulic Platynowej, Diamentowej i Srebrnej w Lisim Ogonie. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 stycznia 2016, 11:59:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 280