Uchwała nr RGK.0007.151.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2015w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.151.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), uchwala się co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę oznaczoną ewidencyjnie nr 226/12 o pow. 0,1427 ha położonej w Zielonce, stanowiącej własność osób fizycznych, określonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.151.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015 r.
plik do pobrania (402kB) pdf

Uzasadnienie
Wymieniona w uchwale działka stanowi część drogi niezbędnej do obsługi komunikacyjnej przyległych terenów inwestyjnych tj. ulicy Pigwowej w Zielonce. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 stycznia 2016, 12:01:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 318