Uchwała nr RGK.0007.152.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2015w sprawie zamiany nieruchomości.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), art.13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami: poz. 1777) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.152.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie zamiany nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515), art.13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zmianami: poz. 1777) uchwala się co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na zamianę niezabudowanych działek położonych w Łochowicach nr 233, 235, 236, 238, 239, 240 i 249 o łącznej pow. 0,5833 ha, stanowiących własność Gminy Białe Błota, określonych w załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały, na działki nr 163/132, 163/134 o łącznej pow. 0,8450 ha, położonych w Łochowie, będących własnością osoby prawnej, określonych w załączniku graficznym Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007.152.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015 r.
plik do pobrania (495kB) pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007.152.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015 r.
plik do pobrania (833kB) pdf

Uzasadnienie
Działki nr 163/132, 163/134 położone w Łochowie stanowią drogi, niezbędne do obsługi komunikacyjnej przyległych terenów inwestycyjnych. Mając na względzie ekwiwalentność wzajemnych zobowiązań zamiana wymienionych w uchwale gruntów zostanie poprzedzona sporządzeniem operatów szacunkowych, określających wartości zamienianych nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 stycznia 2016, 12:04:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272