Uchwała nr RGK.0007.160.2015Rady Gminy Białe Błotaz dnia 29 grudnia 2015w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.Na podstawie art 21 ust.1 i 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2015 poz. 1515 ) oraz §. 64 ust 1 Statutu Gminy Białe Błota ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego poz. 1260 z dnia 10.04.2014 r. ze zm. z 2015 poz 117) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.160.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 grudnia 2015


w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota.

Na podstawie art 21 ust.1 i 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2015 poz. 1515 ) oraz §. 64 ust 1 Statutu Gminy Białe Błota ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko- Pomorskiego poz. 1260 z dnia 10.04.2014 r. ze zm. z 2015 poz 117) uchwala się, co następuje:


§ 1.  Powołuje się Komisję doraźną do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota w następującym składzie:
1) Bronisław Balcerowski - Przewodniczący;
2) Rafał Barsukiewicz - członek;
3) Anna Zawidzka - członek;
4) Alina Puppel - członek;
5) Gabriela Żernicka - członek.
§ 2.  Przedmiotem działania Komisji będzie przygotowanie do 31 października 2016 r. projektu uchwały zmieniającego Statut Gminy Białe Błota.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Powołania Komisji doraźnej do spraw zmian Statutu Gminy Białe Błota i ustalenie jej składu osobowego wynika z potrzeby dostosowania zapisów Statutu do obecnie obowiązującego stanu prawnego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 stycznia 2016, 12:46:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 349