Uchwała nr RGK.0007.128.2016Rady Gminy Białe Błotaz dnia 27 grudnia 2016w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016- 2024. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.128.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016


w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016- 2024.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ) uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz  przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2,
pozostaje bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz


UZASADNIENIE

Zmiany w WPF na lata 2016-2024, a dotyczące 2016 r. wynikają ze zmian w budżecie dokonanych Zarządzeniami Wójta Gminy z dnia 6, 12 i 20 grudnia 2016 r.,  oraz uchwałą z dnia dzisiejszego.
Budżet gminy po zmianach wynosi:
Dochody   88 132 925,46 zł
Wydatki    87 983 738,29 zł
Nadwyżka budżetu gminy 149 187,17 zł.
Wcześniej budżet gminy uchwalony był z deficytem w wysokości 650 812,83 zł, źródłem pokrycia deficytu były wolne środki. W dzisiejszych zmianach wolne środki w wysokości 
650 812,83 zł i nadwyżkę budżetu w wysokości 149 187,17 zł przeznacza się na spłatę kredytu w wysokości 800 000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz

Załączniki:
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (3 stycznia 2017, 13:15:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242