Uchwała nr XXXIII/415/2005Rady Gminy Białe Błotaz dnia 17 listopada 2005w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) oraz art.13 ust.1, art. 28 ust.1 i art. 72 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603 ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz.2782 z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459) uchwala, co następuje :

Uchwała nr XXXIII/415/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 17 listopada 2005


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) oraz art.13 ust.1, art. 28 ust.1 i art. 72 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603 ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz.2782 z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459) uchwala, co następuje :


 

 

UCHWAŁA  NR XXXIII/415/2005

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 17 listopada 2005 r.

 

 

                                                                                                                         

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste  nieruchomości gruntowej oraz ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

 

 

                               Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 ze  zmianami: Dz.U z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 , Nr 153, poz.1271,  Nr 214, poz.1806, z 2003r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457)  oraz art.13 ust.1, art. 28 ust.1 i art. 72 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603  ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz.2782 z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459) uchwala, co następuje :

 

 

§ 1. Wyrazić zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej  nr 262/15  o pow.0,2520 ha położonej w Łochowie, określonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, w celu wybudowania na niej budynku przeznaczonego na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla ludności.

 

§ 2. Ustalić stawkę procentową pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 262/15 w Łochowie  w wysokości 25 % ceny tej nieruchomości gruntowej.                                                    

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                  

 

 

 

 

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy

 

 

                                                                                                     Bronisław Balcerowski

 

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2005, 08:41:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2318