Uchwała nr XXXIII/416/2005Rady Gminy Białe Błotaz dnia 17 listopada 2005w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603 ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXXIII/416/2005
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 17 listopada 2005


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603 ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459) uchwala się, co następuje :


 

                                            

Uchwała  Nr XXXIII/416/2005

Rady Gminy Białe Błota

z dnia  17 listopada 2005 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu  niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami : Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271,Nr 214, poz.1806, z 2003 r., Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457) i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r., Nr 261, poz.2603  ze zmianami: Dz.U. z 2004r. Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz.1459) uchwala się, co następuje :

 

 

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym następujących niezabudowanych działek, położonych w Łochowicach, stanowiących własność Gminy Białe Błota :

1)działki nr 171/3 o pow. 0,0007 ha   właścicielowi działki przyległej o nr 172/26,

2)działki nr 171/4 o pow. 0,0088 ha właścicielowi działki przyległej o nr 172/27,   określonych na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

     

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                               

                                                                                                 Bronisław Balcerowski                                  

 

 

 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (15 grudnia 2005, 08:42:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2421