Uchwała nr RGK.0007.176.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 98 a ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r., poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.176.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 98 a ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r., poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) uchwala się co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie, w celu rozliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, niezabudowanej działki nr 31/32 o pow. 0,0603 ha położonej w Cielu, stanowiącej własność osoby fizycznej, określonej w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.176.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017 r.
plik do pobrania (141kB) pdf

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 98 a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w rozliczeniu opłaty adiacenckiej osoba zobowiązana do jej wniesienia może przenieść na rzecz gminy, za jej zgodą, prawa do działki gruntu wydzielonej w wyniku podziału. Działka nr 31/32 stanowi część ulicy Nowoczesnej w Cielu i jest niezbędna do obsługi komunikacyjnej przyległych terenów inwestycyjnych a jej przejęcie umożliwi szybszą i bezkonfliktową realizację urządzeń infrastruktury technicznej na tym terenie.  

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywacz
 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Magdalena Maison (4 stycznia 2018, 11:30:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237