Uchwała nr RGK.0007.184.2017Rady Gminy Białe Błotaz dnia 28 grudnia 2017w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r., poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) uchwala się co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.184.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, poz. 2260, z 2017 r., poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) uchwala się co następuje:


§ 1. Wyrazić zgodę na zbycie niezabudowanej działki, stanowiącej własność Gminy Białe Błota, położonej w Lisim Ogonie, oznaczonej nr 132/6 o pow. 0,0600 ha, w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych o numerach 132/17 i 132/18, 132/19, określonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

          Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz 
 
załącznik (84kB) pdf
 
Uzasadnienie 
Właściciel nieruchomości nr 132/18, 132/19 w Lisim Ogonie wystąpił z wnioskiem o sprzedaż części nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnie nr 132/6, w celu poprawy warunków zagospodarowania swojej nieruchomości. Ponieważ działka nr 132/6 nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej a przylega bezpośrednio również do działki nr 132/17 i mogłaby poprawić warunki jej zagospodarowania postanowiono wyrazić zgodę na sprzedaż przedmiotowego gruntu w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Sprzedaż wymienionego gruntu przysporzy gminie środki finansowe.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Odpowiada za treść: Natalia Zielińska
Opublikował: Magdalena Maison (5 stycznia 2018, 14:38:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278