Zarządzenie nr 208Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 8 stycznia 2009w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na terenie gminy Białe Błota w 2009 r.

Zarządzenie nr 208
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 8 stycznia 2009


w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na terenie gminy Białe Błota w 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie §3 pkt. 2 uchwały Nr XVIII/209/2008 Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 marca 2008 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2008 r. Nr 62 poz. 1030) zarządzam
co następuje:
 
§1.1 Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Białe Błota w 2009 r.,
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
3. Druki, na których należy składać oferty stanowią załącznik Nr 2
do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Termin składania ofert upływa 11 lutego 2009 roku.

§ 3. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Gazecie Pomorskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
Ogłoszenie konkursu - sport kwalifikowany 2009.doc (31kB) word

Wzór ofert - konkurs sport kwalifikowany.doc (32kB) word

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 stycznia 2009, 11:02:30)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (9 stycznia 2009, 08:53:17)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1137