Zarządzenie nr 209Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 8 stycznia 2009w sprawie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 r.

Zarządzenie nr 209
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 8 stycznia 2009


w sprawie w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2009 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
 
 
§ 1.1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2009 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.
2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Druki, na których należy składać oferty stanowią załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Termin składania ofert upływa dnia 11 lutego 2009 roku.
 
§ 3. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz Gazecie Pomorskiej.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Ogłoszenie konkursu - sport i rekreacja 2009.doc (40kB) word

Wzór oferty - konkurs sport i rekreacja 2009.doc (89kB) word
 
 
Wójt Gminy Białe Błota
 
Katarzyna Kirstein-Piotrowska
 
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (8 stycznia 2009, 11:04:06)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (8 stycznia 2009, 11:14:16)
Zmieniono: załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1099