Zarządzenie nr 1Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 3 grudnia 2010w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota

Zarządzenie nr 1
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 3 grudnia 2010


w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Białe Błota

Na podstawie art.26 a ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)
 
 
zarządzam, co następuje:
 
 
 
§1. Z dniem  03 grudnia 2010 roku powołuję na Zastępcę Wójta Gminy Białe Błota pana Krzysztofa  Jankowskiego.
 
 
 
 
§2.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (3 grudnia 2010, 12:12:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2087