Zarządzenie nr 2Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 3 grudnia 2010w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 2
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 3 grudnia 2010


w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 21 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).
 
z a r z ą d z a m, co następuje: 
 
§ 1 Celem przygotowania i prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn. „Dostawa sprzętu i wdrożenia dla realizacji projektu: Informatyczny system zarządzania oświ@tą w Gminie Białe Błota”, powołuję komisję przetargową w składzie:
 
Mariusz Stężewski         - przewodniczący
Bartosz Wiese              - sekretarz
Marek Jakubowski         - członek
Michał Czyżewski          - członek
Robert Kaźmierczak      - członek
 
§ 2 Komisja przystąpi do pracy w dniu 03.12.2010 r.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (5 stycznia 2011, 09:23:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1644