Zarządzenie nr 454Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 15 listopada 2010w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021.

Zarządzenie nr 454
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 15 listopada 2010


w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zmian. ) zarządzam, co następuje:


§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2021.


§ 2. Przedłożyć Radzie Gminy Białe Błota oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.WPF - wg wzoru RIO.xls (93kB) word


metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (1 marca 2011, 14:38:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2244