Zarządzenie nr 25Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 1 marca 2011w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie nr 25
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 1 marca 2011


w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu

Na podstawie art. 30 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z poź. zm.), zarządzam, co następuje:

§1. Powołać Gminną Radę Sportu w składzie:

Aleksander Nowak – przedstawiciel klubu KS Łochowo;
Grażyna Błażejak – przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej; Ireneusz Przyborski – przedstawiciel klubu WKS „ORI”;
Andrzej Izdebski – przedstawiciel klubu UKS Łochowo;
Zbigniew Karnas – przedstawiciel klubu UKS Czapla;
Mirosław Krumrich – przedstawiciel klubu GKS „Spójnia”
Łukasz Chmielewski – koordynator ds. sportu;
Marian Wiśniewski – kierownik GZEAS.
Izabela Sut – kierownik samorządowego zakładu budżetowego ZAZ „OSiR”.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 327 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23 listopada 2009 roku.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Łukasz Chmielewski (15 marca 2011, 09:06:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1728