Zarządzenie nr 82WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTAz dnia 30 września 2011w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach

Zarządzenie nr 82
WÓJTA GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 30 września 2011


w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4  oraz art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
 
zarządzam, co następuje:
 
§1. Przeprowadzić kontrolę Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach w zakresie:
 
1)    gospodarowania środkami finansowymi
 
 
§2.Kontrola zostanie przeprowadzona w terminie od 28 września 2011r. do 07 października 2011r. przez inspektora Elżbietę Pasińską  i Kierownika Referatu Budżetu i Finansów Małgorzatę Wojciechowską  po przedłożeniu stosownych upoważnień.
 
 
§3.Protokół z przeprowadzonej kontroli należy przedłożyć Wójtowi Gminy w terminie 14 dni od daty zakończenia kontroli.
 
 
§4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (6 października 2011, 09:57:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2571