Zarządzenie nr 86Wójta Gminy Białe Błotaz dnia 13 października 2011zmieniające Zarządzenie nr 25 w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu

Zarządzenie nr 86
Wójta Gminy Białe Błota
z dnia 13 października 2011


zmieniające Zarządzenie nr 25 w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu

  Na podstawie art. 30 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z póź. zm.), zarządzam, co następuje:
§1. W Zarządzeniu nr 25/2011 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 1 marca 2011 roku § 1 otrzymuje brzmienie:

§1.„Powołać Gminną Radę Sportu w składzie:
1)Aleksander Nowak-przedstawiciel klubu KS Łochowo;
2)Grażyna Błażejak-przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej;
3)Ireneusz Przyborski- przedstawiciel klubu WKS „ORI”;
4)Andrzej Izdebski-przedstawiciel klubu UKS Łochowo;
5)Zbigniew Karnas-przedstawiciel klubu UKSA „Czapla”;
6)Mirosław Krumrich- przedstawiciel klubu GKS „Spójnia”;
7)Anna Bączkowska-koordynator ds. sportu;
8)Marian Wiśniewski-kierownik GZEAS;
9)Izabela Sut- kierownik samorządowego zakładu budżetowego ZAZ „OSiR””.


§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (18 października 2011, 08:00:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1785